Gardroplar

Gardrop giysi dolabı, oldukça eski tarihlerden beri iki bölümlü yapılır, giysiler bunlardan birine asılır, öbüründe de düz olarak raflara yerleştirilir.  Günümüzde gardıropların, içinde bulundukları mekanın tamamlayıcı bir parçası olarak düzenlenmesi yeğlenmektedir.